หน้าหลัก

โครงการพัฒาบุคลากรสมาคมกีฬาจังหวัด

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส) ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม2562 โดมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ท่านปลัดจังหวัดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์