หน้าหลัก

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมสมาพันธุ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ 12 สิงหาพาแม่เที่ยว ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563