หน้าหลัก

สรุปผลการแข่งขันทีลอซูเกมส์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 "ทีลอซูเกมส์" ซึ่งจัดการแข่งขันที่ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 21 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราว  300 คน ใช้งบประมาณในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 421,900 บาท ผลการแข่งขันสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้

เหรียญทอง 13 เหรียญ
เหรียญเงิน  13 เหรียญ
เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
รวมแล้วได้ทั้งหมด 30 เหรียญ
<ภาพกิจกรรม>